O nás...

Začali sme s niekoľkými zvieratami, ktoré u nás smú žiť tak slobodne ako sa len dá. Dávame im dobrú stravu
a podľa možností najlepšie podmienky na život ako aj pravidelné zverolekárske ošetrenie. 
Nerobíme rozdiely medzi psíkom a ovečkou, pretože každé zviera má rovnakú hodnotu a právo na život ako aj my ľudia.
 
Na malom kúsku sme sa začali učiť poľnohospodárstvo, ktoré je perspektívne, pretože nepoužívame
 žiadne chemické postreky, ako sú pesticídy, herbicídy, fungicídy a insekticídy.
Sme proti geneticky modifikovaným plodinám a ich rozširovaniu.
 
 
Pozeráme sa na svoj  pozemský život ako na školu získavania životných skúseností v nekonečnom vývoji  
pravého bytia a máme silný pocit žiť v harmónii s prírodou, zvieratami, ľuďmi a v tvorivej aktivite,  čoraz 
viac využívajúc svoje vnútorné Sily bez zamerania na to povrchné „chcieť niečo znamenať“...
Naši predkovia nám zanechali dôkazy o tom, že sa dá žiť v pokoji tak s pôdou /trojpoľné poľnohospodárstvo/
ako aj s elementami vzduchu, zeme, ohňa i vody /napr.energeticky využiteľné stavby z prírodných materiálov/.
Moderná doba zase ukazuje, že sa dá kvalitne žiť aj bez toho,
aby sme iným tvorom ubližovali, či ich zabíjali /vegetariánstvo, veganstvo.../.
Celá história človečenstva je pretkaná snahou o pokrok a naopak - snahou tento pokrok potlačiť, zbrzdiť, 
znevážiť... Nikdy sa to nepodarilo /ani sa nepodarí/, inak by sme neboli dnes tam kde sme.
A myslíme, že rozumnému človeku v 21. storočí nie je potrebné 
vysvetľovať, kde je Pravda a kde je lož....
Chceme byť žitým príkladom pre moderného človeka, aby začal používať aj srdce a nielen intelekt,
teda samotný rozum. Múdrosť znamená: nájsť vyváženosť rozumu a srdca -  zlatú strednú cestu.
Považujeme náš „Projekt pre Život“ - budovanie spoločného hospodárskeho dvora a zveľaďovania
okolitej krajiny, v zmysle mierumilovného spolužitia človeka, prírody a zvierat,
za nasledovanie mnohých funkčných príkladov zo zahraničia.
 
 
Každý je slobodný, má svoj talent, ktorý vie a smie uplatniť pre spoločnú vec, spoločný cieľ
Projekt pre Život!
Je to naša životná skúsenosť!
 

 

 

    Naše poďakovanie patrí:
    Veterinárna ambulancia MHVET
    MVDr. Tomáš Hegedüs
 
    Veterinárne ambulancie ZOOVET
    MVDr. Michal Belák
 
    Marek Števko - výroba úľov                Pliešovce - 0910330483

    Ondrej Sojka - strihanie oviec             B.Bystrica - 0903897951
 
    a všetkým ostatným, ktorí nám             pomáhajú...