Vzdelávanie

Vážení pedagógovia!
 
Životná etika a morálka v týchto časoch sú aspekty, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť tak vo výchove detí v rodinách ako i vo vyučovacom procese. Naše občianske združenie Projekt pre Život sa týmto otázkam venuje cez svoje činnosti.
 
 
Z vlastnej skúsenosti všetci vieme, že pre deti je najprirodzenejšie prijať alebo doplniť si informácie cez praktické znalosti. Naše skúsenosti 
v oblasti permakultúry, vzťahu človek – príroda cez nenútený chov zvierat a najnovší projekt – chov včiel na prírodnom diele, by z nášho pohľadu mohli v besede s vašimi žiakmi priniesť nové pohľady na hore uvedené aspekty a napomôcť vašej snahe o kvalitné vzdelanie mládeže.
 
Ak to tak budete pociťovať aj vy, sme vám k dispozícii na prípadné bližšie dohodnutie tém a podmienok akcie vo vašom zariadení.