Prispej na tvoje včielky

Len v Európe na schopnosť opeliť všetky plodiny chýbajú desiatky milionov včiel...

Naša spoločná aktivita - svojpomocné vybudovanie úľov a zakúpenie včelstiev v čo najväčšom množstve, by mohla ukrojiť z tohoto deficitu...

Warré systém chovu včiel, ktorý plánujeme uplatniť,  je pre ne veľmi prirodzený, takmer bez zásahu človeka a napomáha prirodzenému a zdravému začleneniu sa včielok do prírody, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.

Ak to tak aj vy pociťujete,  váš finančný príspevok môže napomôcť tomu v našej spoločnej aktivite

„*Prispej na tvoje včielky" !*

Tento systém chovu nie je zameraný na komerčné využitie!!!

Nedopusťme,  aby sa naplnil Einsteinov výrok v zmysle: „keď zomrie posledná včela, zahynie aj ľudstvo..." 

 

                  Warre úle                                                                                                                                                 Medná krava

Warre úle

 

 

 

 

 

 

Zámer aktivity „Prispej na tvoju včielku“
 
O tom, že stav prírody a v nej aj stav včelstiev je v katastrofálnom stave následkom činnosti človeka, nie je treba asi vôbec hovoriť...
O čom by bolo dobré nielen hovoriť, ale aj konať, je možnosť ako zmierniť, či úplne napraviť tento, pre človeka nelichotivý, stav.
Základná otázka znie – ako môžem ja osobne, svojim pričinením napomôcť k pozitívnej zmene.
Naša aktivita „Prispej na tvoju včielku“ má dva aspekty – ten prvý je o sebaspoznaní, o nájdení svojho podielu na tejto aktivite, ako využiť svoj talent  na vnesenie „poriadku“ do momentálnej disharmónie... 
A ten druhý aspekt je naučenie sa určitej životnej skúsenosti v zapojení sa do tímovej aktivity...
Obidva aspekty sú v korelácii so životom včiel a tak sa vlastne „pán tvorstva“ smie učiť od tých bytostí a živočíchov, 
ktoré sám priviedol do tohto stavu.
 
Včela sama o sebe je „bezvýznamný“ tvor, ktorý zapojením sa do aktivity roja vytvára jeden silný, tvorivý celok slúžiaci pre osoh a úžitok opäť vyššiemu celku a to nielen vo fyzickom ponímaní, ale aj duchovnom...
(nielen tým čo sa o včely zaujímajú, ale každému odporúčame prečítať si napr. knihu Včely a jejich svět od autorov Hradila a Dettliho)
 
 Podobne aj človek, pokiaľ žije len vo svojom „ja, pre mňa, moje a svoje“ tak je len „tieňom“ toho čo dokáže, keď sa v rámci svojich tvorivých možností a schopností spojí s tímom podobne zmýšľajúcich na cieli, ktorý slúži pre dobro všetkého Života...
Jeden má talent možnosti prispieť financiami, pretože má dar dobre platenej práce, iný vie narábať s drevom a vyrobiť úľ, ktorý je vhodný na prírodné dielo pre včielky, ďalší má čas a priestor venovať sa v priebehu roka včelstvu, a niektorí majú talent poradiť radou z vlastnej životnej skúsenosti, no a pár ľudí to vie všetko zorganizovať a dať talenty dokopy....  
A popri  tom  sa každý učí, lebo žiadna energia sa nestratí, už len myšlienka priania pre to, aby sa aktivita podarila je energia, ktorá sa správa tak ako každá energia v trvale platnom zákone akcie a reakcie – čo dáš, to dostaneš, čo vyšleš, to prijmeš...
 
A tak je každá myšlienka, čin, dar... aj investíciou do budovania energie každého jedného darcu, rovnako ako do diela, ktoré sa pomocou tej energie tvorí.  Nielen  že v budovaní prírodných diel zabzučia včely v mnohých dolinách, ale aj tí, čo tomu napomáhajú, pocítia vo svojich životoch „bzučanie“ novej energie – energie spolunáležitosti na tvorbe Života...
 
Náš plán je jednoduchý – v miestach, kde sa (po porade s odborníkmi na včielky) môže dobre včelstvu dariť, nájsť a podporovať človeka ochotného nezištným spôsobom (bez očakávania výnosu z medu), starať sa o včeliu rodinku takým spôsobom, aby sa to čo najviac približovalo ich prirodzenému spôsobu života.
Je veľmi dôležité, aby sa v lokalite, kde včelí národ bude žiť, nepostrekovalo chemickými postrekmi, a preto sa budeme usilovať, aby sme získali, čo najväčší súvislý kus krajiny v danom okolí a iniciovali bio poľnohospodárstvo bez chémie. Pre včielky budeme taktiež podľa potreby vysádzať záhony lúčnych kvetov ako aj ovocné stromy v zmysle ovocných lúk ako kedysi.
 
Pochopením života včiel vie človek urobiť veľa k pochopeniu seba samého
a krásne je, že to funguje aj naopak – pochopením seba samého začíname aj inak vnímať Život ... 
 
Vítaný je každý!!!