Domov pre zvieratá 

 
Prečo opatrujete zvieratá?
 
Poslednú dobu pribudlo otázok podobného druhu a to nás teší! Pravdou je, že už pár rokov sa venujeme zvieratám nie z úžitkového pohľadu chovu t.j. nie na mäso a ani na mlieko, či na nejaký výcvik... Často krát išlo o „postihnuté“ zvieratá fyzicky, či psychicky a keď sa dali „do kopy“ tak sme sa vzájomne dohodli spolu nažívať. No hlavný dôvod je, že to bolo kvôli získaniu skúsenosti... 
 
Možno niektorí z vás radi skáču bungee-jumping, iní sú horolezci, niekto rád cestuje, či dá celý majetok za získanie zbierky obrazov, či mincí... Všetko je to len a len skúsenosť, ktorá v konečnom dôsledku môže znamenať nájdenie radosti v tom, čo robíme v spojení so zmysluplnosťou danej činnosti... A tak ako niekomu môže pripadať šialené skákať z mosta na gumenom lane, či liezť na kopce, tak inému môže pripadať „trhnuté“ opatrovať zvieratá „bez úžitku“... 
 
Ten úžitok je jasný v každej aktivite ak prináša vnútornú radosť – a to sa asi často ani nedá popísať, iba zažiť...