Brigáda

Poveternostné podmienky ovplyvňujú mnoho ľudí na svete a je jasné, že ľudstvo musí spolupracovať, aby pomoc a prostriedky do postihnutých oblastí prišli včas, a spolu by sa malo tiež hľadať riešenie týchto problémov. Sú to jasné znamenia, že spolupráca a dobrá vôľa sú veľmi 
potrebné, aby ľudstvo prekonalo a zvládlo tak veľké výzvy.
Mnohí ľudia sú týmito výzvami skúšaní, lebo priamo zasahujú do ich osobných životov...
 
My, čo sme relatívne v pokojnejších oblastiach, máme vynikajúcu príležitosť spoluprácu a dobrú vôľu aktivovať v nekrízových situáciách – spoločnou brigádou na novom pozemku Projektu pre Život, kde úpravou dlhoročne zanedbanej pôdy a stromov môžeme jednak napomôcť prírode a jednak pripraviť dôstojné a vhodné podmienky pre osadenie prírodných včelstiev. 
 
Kto má chuť sa pripojiť osobne je v sobotu 31.5. vítaný a kto túto možnost nemá, 
môže prispieť na spoločný nový včelín finančným príspevkom podľa 
svojich možností...
 
A po práci si môžme urobiť radosť posedením pri ohníku. Tešíme sa na vás...
Bližšie info na projektprezivot@gmail.com alebo facebook stránke www.facebook.com/events/776632602368556/