Podpora našej vízie

Stretli sme mnoho ľudí, ktorí cítia potrebu učiť sa žiť v harmónii s prírodnými formami a darovať zvieratám, rastlinám, stromom a vode slobodný životný priestor a popri tom pracovať tak, aby vznikal spravodlivý kolobeh a symbióza človeka so zvieratami a prírodou.  

A tak vznikol, s pár priateľmi, spoločný projekt - založiť občianske združenie, spojiť sa a vybudovať v čo najväčšom rozsahu priestor, kde by sa spomenuté hodnoty mohli rozvíjať vo väčšej miere, ako keď to robí len jednotlivec. 

Cez poľnohospodársku činnosť zameranú na trojpoľné poľnohospodárstvo a permakultúru, bez chemických postrekov, či aplikácii močovky a hnoja, bez geneticky upravených plodín,  cez pestovanie liečivých bylín,  rekreačné,  ekologicko-náučné a vzdelávacie stretnutia /napr.vegetarianska kuchyňa, ochranárske aktivity/ a naše terajšie podnikateľské aktivity, budeme cez prácu získavať prostriedky na rozširovanie projektu. Vkladáme do tohto projektu vlastné investície a nejde nám o tzv. charitatívnu pomoc...

Možno vám vyvstane otázka, čo teda vy máte s tým dočinenia... Vo svete je mnoho príkladov sily poriadku a čistoty tak prírody ako i ducha ľudí, ktorí žijú a vytvárajú bohatstvá materiálne i duchovné tak, aby Harmónia Života bola zachovaná a rozvíjala sa..

Je dôležité od koho prijmeme pomocnú ruku, lebo z čistého prameňa môže aj čistý potok prúdiť....

Preto sa touto formou obraciame na vás, ktorí ste stotožnení s podobnou víziou v sebe a máte pocit  investovania  cez  finančný dar, ktorého obsahom je myšlienka vybudovať malé údolie nielen čistej prírody v srdci Európy, ale aj propagácia a vlastný príklad konania a myslenia ľudí, ktorí dokážu v 21.storočí  v podpore života žiť v jednote s prírodou. Hovoríme o vašej „investícii“ do vášho života, pretože platí zlaté pravidlo – „robme iným to, čo chceme , aby nám bolo robené“... a tak  prípadný skutok nezištnej finančnej (a v nej obsiahnutej  myšlienkovo - morálnej) podpory sa mnohonásobne v živote vráti k darcovi....!!!

S vami, čo pochopíte obsah nášho neziskového projektu a pripojíte sa či už myšlienkove, darom alebo osobne, to pôjde o to viac zmysluplne a dynamicky... V prípade záujmu o návštevu, ste u nás vítaní!

Život nás naučil hľadať riešenia aj tam, kde to zdanlivo vyzerá nemožné, ale kde to má aj obsahový význam. A to určite za to stojí – najmä v dnešnej dobe!

Prajeme vám slobodné rozhodnutia a radosť zo Života!

 

Údaje pre zaslanie finančnej pomoci:

Číslo účtu: 5054169605/0900

IBAN: SK0409000000005054169605

BIC-SWIFT: GIBASKBX

Meno: Projekt pre Život