Podpora naši vize

Pozdrav ze Slovenska
 
Potkali jsme spoustu lidí, kteří cítí potřebu naučit se žít v harmonii s přírodními formami a dát zvířatům, rostlinám i vodě svobodný 
životní prostor a přitom pracovat tak, aby vznikl spravedlivý koloběh a symbióza člověka se zvířaty a s přírodou.
Proto jsme s několika přáteli vytvořili společný projekt: spojit se a vybudovat co nejrozsáhlejší prostor, kde by se výše uvedené 
hodnoty mohly rozvíjet lépe, než když se tomu věnuje jednotlivec.
Zemědělskou činností zaměřenou na trojpolní hospodaření, bez chemických prostředků nebo aplikací močůvky a hnoje, bez geneticky 
upravených plodin, skrze pěstování léčivých bylin, včelařství, rekreační, 
ekologické a vzdělávací setkávání (např. vegetariánská kuchyně, ochranářské aktivity, permakultura)
a naše současné podnikatelské aktivity, budeme prací získávat prostředky na rozšiřování projektu.
Vkládáme do něj vlastní investicea nejde nám o takzvanou charitativní činnost.
 
Možná byste se chtěli zeptat, co s tím tedy máte společného… 
Ve světě je mnoho příkladů síly pořádku a čistoty - jak přírody tak i ducha lidí, 
kteří svým životem vytvářejí bohatství materiální i duchovní tak, aby harmonie života byla zachována a rozvíjela se.
Je důležité od koho přijmeme pomocnou ruku, protože jen z čistého pramene může proudit čistý potok…
 
Proto se touto formou obracím na Vás, kteří se v sobě s touto vizí ztotožňujete a máte pocit, že byste chtěli investovat prostřednictvím
 
finančního daru, který by posloužil k vybudování malého údolí nejen čisté přírody v srdci Evropy, ale i k propagaci příkladu myšlení a konání lidí, kteří dokáží v 21. století v podpoře života žít v jednotě s přírodou.
 
Hovořím o Vaší „investici“ do Vašeho života, protože mi určitě mnozí z Vás dají za pravdu, že platí zlaté pravidlo „dělejme jiným to, co chceme,
aby oni dělali nám“…a tak případná finanční podpora (a v ní obsažená myšlenkově - morální podpora) se mnohonásobně v životě vrátí dárci…!!!
 
Z vlastní zkušenosti vím, že to v praxi opravdu platí. Někteří mne budete považovat za idealistu a fantastu… máte na to právo.
Tak jako každý člověk, i já odpovídám za své činy našemu Stvořiteli ve svém svědomí. Jinou záruku Vám dát nedokážu…
S Vámi, kteří porozumíte obsahu našeho neziskového projektu a připojíte se ať již myšlenkou, darem nebo osobně, 
se nám bude dařit o to víc a dynamičtěji…
V případě zájmu o návštěvu jste u nás vítáni!
 
Život mne naučil hledat řešení i tam, kde se to zdá být nemožné,
ale přesto to má obsahový význam. To za to myslím stojí, zejména v dnešní době!
 
Přejeme Vám svobodné rozhodnutí a radost ze života!
 
Kontakt mail: projektprezivot@gmail.com
www.projekt-pre-zivot.webnode.sk
 
Název účtu: Projekt pre Život
Číslo účtu: 5054169605/0900
IBAN: SK0409000000005054169605
BIC-SWIFT: GIBASKBX