O nás...

Začali jsme s několika zvířaty, které u nás smějí žít tak svobodně jak se jen dá. Dáváme jim dobrou stravu
a podle možností nejlepší podmínky pro život i pravidelné veterinářské ošetření.
Neděláme rozdíly mezi psíkem a ovečkou, protože každé zvíře má stejnou hodnotu a právo na život jako my lidé.
 
Na malém kousku jsme se začali učit zemědělství, které je perspektivní, protože nepoužíváme
  žádné chemické postřiky, jako jsou pesticidy, herbicidy, fungicidy a insekticidy.
Jsme proti geneticky modifikovaným plodinám a jejich rozšiřování.
/ Inšipiráciou Projektu pro život byly i tyto projekty v zahraničí:
napr.www.gabriele-stiftung.de,  
www.miroljubno-kmetijstvo-v-razvoju.org,  heimat-fuer-tiere.de/
 
Díváme se na svůj pozemský život jako na školu získávání životních zkušeností v nekonečném vývoji
pravého bytí a máme silný pocit žít v harmonii s přírodou, zvířaty, lidmi a v tvůrčí aktivitě, stále
více využívaje své vnitřní Síly bez zaměření na to povrchní "chtít něco znamenat" ...
Naši předkové nám zanechali důkazy o tom, že se dá žít v klidu tak s půdou / trojpoľné zemědělství /
jakož i s elementy vzduchu, země, ohně i vody / napr.energeticky využitelné stavby s přírodních materiálů /.
Moderní doba zase ukazuje, že se dá kvalitně žít i bez toho,
abychom jiným tvorům ubližovali, nebo je zabíjeli / vegetariánství, veganství ... /.
Celá historie člověčenstva je protkána snahou o pokrok a naopak - snahou tento pokrok potlačit, zbrzdit,
znevážit ... Nikdy se to nepodařilo / ani se nepodaří /, jinak bychom nebyli dnes tam, kde jsme.
A myslím, že rozumnému člověku v 21. století není třeba
vysvětlovat kde je Pravda a kde je lež ....
Chceme být žitým příkladem pro moderního člověka, aby začal používat i srdce a nejen intelekt,
tedy samotný rozum. Moudrost znamená: najít vyváženost rozumu a srdce - zlatou střední cestu.
Považuji náš "Projekt pro život" - budování společného hospodářského dvora a zhodnocování
okolní krajiny, ve smyslu mírumilovného soužití člověka, přírody a zvířat,
za následování mnoha funkčních příkladů ze zahraničí.
 
Každý je svobodný, má svůj talent, který umí a smí uplatnit pro společnou věc, společný cíl
Projekt pro Život!
Je to naše životní zkušenost!