Přispěj na tvé včelky 

 
Jen v Evropě na schopnost opylit všechny plodiny chybí desítky milionů včel ... 
 
Naše společná aktivita - svépomocné vybudování úlů a zakoupení včelstev v co největším množství, by mohla ukrojit z tohoto deficitu ... 
 
 
Warré systém chovu včel, který plánujeme uplatnit, je pro ně velmi přirozený, téměř bez zásahu člověka a napomáhá přirozenému a zdravému začlenění se včelek do přírody, jejíž jsou nedílnou součástí. 
 
Pokud to tak i vy pociťujete, váš finanční příspěvek tomu může napomoci v naší společné aktivitě 
 
"Přispěj na tvé včelky"! 
 
Tento systém chovu není zaměřen na komerční využití! 
Nedopusťme, aby se naplnil Einsteinův výrok ve smyslu: "když zemře poslední včela, zahyne i lidstvo ..."